PORTFOLIOS > SANTA FE WORKS 2003

St. John’s Wood (detail)
St. John’s Wood (detail)
Acrylic and C-prints on linen
2003