PORTFOLIOS > SANTA FE WORKS 1999-2000 White Series

White #2 (detail)
White #2 (detail)
Acrylic and paper on canvas
1999