PORTFOLIOS > SANTA FE WORKS 1999-2000 White Series

White #4 (Python) detail
White #4 (Python) detail
Acrylic and paper on masonite
1999