PORTFOLIOS > SANTA FE WORKS 2004-05

On Tour (detail)
On Tour (detail)
Collage of printed image fragments on canvas
2005