PORTFOLIOS > SANTA FE WORKS 2005 Arroyo Series

Atlantic City (detail)
Atlantic City (detail)
Acrylic and paper on canvas
2005